Teadaanne! 
Fort Aero ei teosta siseriiklike kommertslende Venemaa õhuruumis.

 

26.august.2019

Fort Aero Nextanti uued tiivaotsad, osa 145 ülevaatus

2.jaanuar.2020

Kas e-Eesti võiks olla lennundus-Eesti?

Ainus vastus sellele küsimusele on jah.

Kuigi lennundusel on tänapäeval ülemaailmsele majanduslikule õitsengule suur mõju, seisab see silmitsi ka paljude uute raskustega. Eesti on näiteks jõudnud olukorda, kus järgmine samm on otsustava tähtsusega lennunduse väärtusahela kokkuviimisel, ütles Eesti Lennundusklastri (vt link) üks asutajatest Mart Lubi.

Eesti Lennundusklaster asutati möödunud kevadel, et koondada Eesti lennundusettevõtteid ja organisatsioone, toetada riikliku lennundusstrateegia loomist ja suurendada Eesti kui lennundusriigi tuntust välisinvestorite hulgas. „Ühine arusaamine ja edasine koostöö Eesti lennunduse kodumaisel, aga ka välismaisel arendamisel on sektorile hädavajalik,“ väidab Eesti ärilennunduse juhtiva ettevõtte Fort Aero tegevjuht Mart Lubi.

Eesti Lennundusklaster on juba hakanud liikmesorganisatsioonide ühiseid väärtusi välja selgitama ja tegeleb Eesti lennunduse üldise jooksva olukorra seirega. Mart Lubi leiab, et lennunduse eksport on üks olulisi teemasid, mille üle arutada: „Haridus, äri- ja kaubalennundus, õhusõidukite hooldus ja taristu on kõik üldpildi tähtsad osad. Järgmine suur samm on luua välisinvestorite silmis Eesti kui tõelise lennundusriigi kuvand,“ möönab Lubi.

Eesti Lennundusklastri veebilehe kuvatõmmis

Geograafiliselt Euroopa äärel asuv Eesti on kahtlemata tõestanud ennast eduka kiirete ja tõhusate protsessidega digiriigina. See, mis meid digiriigina maailmakaardile on toonud, pakub Lubi arvates võimalusi ka lennunduses: „Eesti on laitmatu kombinatsioon tehnoloogilisest eduloost, väljapaistva oskusteabega pühendunud inimestest ja paindlikkusest soovitud tulemus kiiresti saavutada.“

Kuna innovatsioonil on tööstusele suur mõju, arvab Lubi, et Eesti võiks edukalt olla teiste riikide hulgas lennunduse innovatsioonikeskus. „Eesti peab ennast kehtestama sektori innovatsiooni juhtivatele ettevõtetele ihaldatud keskkonnana ja sihtkohana. Praegu aitavad Eesti kui lennundusriigi kuvandit säilitada üksikettevõtted. Kuid Eesti lennunduse tulevikueesmärk peaks olema suurendada koostööd ja ühendada üksikud edulood üheks kogu maailmas rahuldust pakkuvaks arenguks. Uute lennundusjulgestuslahenduste või saastevabade lennukite väljatöötamisel oleks Eesti näiteks laitmatu sihtkoht selliste tulevikulahendustega tegelevate ettevõtete jaoks,“ kutsub pikaajaline piloot välismaa investoreid Eestis võimalusi otsima.

Fort Aero tegevjuht tunnistab samas, et Eestil on head eeldused luua ärilennunduse mõistes asukohariigiks olemiseks soodsad tingimused. „Eesti on kogu maailmas kõige silmapaistvam paberivabaduse eestvedaja. See kehtib ka lennunduse kohta. Ettevõtte või õhusõiduki registreerimine võtab Eestis piltlikult öeldes vaid viis minutit. Samas on kõik toimingud täiesti läbipaistvad. Ärilennunduse registreerimise sihtriigiks olemine oleks Eesti jaoks üks võimalus kogu maailmas tuntuks saada,“ põhjendab Eesti lennundusekspert Lubi.

„Lõpuks hakkab Eesti Lennundusklaster ühendama ettevõtteid, kes soovivad lennunduse kui majandusharu arenguks nii riiklikult kui ka rahvusvaheliselt koostööd teha. Eestil on suur potentsiaal. Meil on võimalus olla Euroopa ja Aasia vaheliste kaubalennuliinide vahepeatus, me suudame pakkuda piirkonna parimat lennundusharidust, meelitades samas ambitsioonikaid lennundusvaldkonna iduettevõtteid ja arendades Eesti majandust,“ usub Lubi väärtusahela kasulikku mõjusse.

Leidke Mart Lubi rakenduse Linkedin kaudu.

Vaadake Eesti Lennundusklastri veebilehte.

Jaga:

Linkedin

26.august.2019

Fort Aero Nextanti uued tiivaotsad, osa 145 ülevaatus