Meet us at Ebace 28-30 May 2024, Booth F82.

Asukoha eelised

Eesti on tehnoloogiliselt kõige arenenum riik maailmas

Miks Eesti?

ASUKOHT

Eestil on Põhja-Euroopas ainulaadne geopoliitiline asukoht, tänu millele on see ideaalne logistikakeskus ning värav ida ja lääne – Lõuna-Skandinaavia. Eesti on stabiilne liberaalne demokraatlik riik, millel on sõltumatu ja läbipaistev õigussüsteem.
Nii pole teil vaja muretseda korruptsiooni ega õhusõidukite käitamise või omamisega seotud seadusmuudatuste pärast.

 

ÄRIKESKKOND
Kõiki investeeringuid käsitletakse võrdselt sanktsioone või lisamakse kehtestamata ja riigi toetust antakse ühtsete ELi direktiivide alusel kohalikke käitajaid või ettevõtteid eelistamata. Eesti valitsus soosib rahvusvahelisi investoreid ja riik on äritegevuse lihtsuse indeksis väga kõrgel kohal. Lennutööstust peetakse üldiselt suureks panustajaks riigi SKPsse.

Eesti õigussüsteem toetab uuenduslikke lahendusi, mis soodustavad riigi majanduse ja uute ettevõtete kasvu. Eesti poliitilise ja haldussüsteemi paindlikkus tuleneb selle e-Eesti mõtteviisist ning innukusest kohaneda uute ülesannetega ja võtta kasutusele tehnoloogilisi uuendusi.

 

OHUTU JA TURVALINE
Eesti on NATO, OECD, euroala ja Euroopa Liidu liige – see on teie õhusõiduki ohutuse ja turvalisuse parim garantii.

Eesti on äri seisukohast üks maailma ohutumatest riikidest ja järgib rangelt rahvusvahelisi õigusriigi põhimõtteid, tagades, et eraomandit austatakse nii era- kui ka avaliku sektori tasandil. 2011. a võttis riik rahaühikuna kasutusele euro, kaitstes end nii kontrollimatu inflatsiooni ja kohaliku tasandi hulljulgete maksupoliitiliste otsuste eest.

 

MADALAD MAKSUD JA RIIGILÕIVUD
Eesti majanduslik edu tugineb suuresti otsusel vabastada reinvesteeritud kasum ettevõtte tulumaksust. Nii välismaised kui ka kohalikud ettevõtjad hindavad lennunduses omandi- ja bürokraatlike lisamaksude puudumist.

Õhusõiduki müügist saadud tulu ei maksustata, kui see jääb ettevõttesse. Samuti ei maksustata reinvesteeritud müügitulu. Ettevõtte asutamiseks ei ole vaja peaaegu mingeid kapitaliinvesteeringuid. Lennundusprotsesside tasusid haldab riik ja lisatasud ei ole lubatud. Tänu sellele on Eesti lennundustasud võrreldes ülejäänud maailmaga eriti väikesed.

 

LENNUKITE REGISTREERIMINE – ES-REG
Õhusõidukeid saab registreerida Eesti lennuameti veebisaidi kaudu ja omanikul ega õhusõidukil pole vaja ise füüsiliselt kohal olla. Kokkulepe kohalike lennundusametnikega lubab õhusõiduki registreerida Eestis, ilma et see peaks enne registreerimist riigis füüsiliselt kohal olema. Eesti lennuameti eesmärk on muuta see protsess veelgi sujuvamaks.

 

RANGED REGULATIIVSED STANDARDID
Eesti lennukõlblikkuse nõuded põhinevad rangeimatel standarditel. See tähendab, et õhusõiduk säilitab pärast Eestis registreerimist oma väärtuse, tänu millele on seda lihtsam müüa ja ohutum kasutada.

 

VÄHENE KOHALIKE AMETIASUTUSTE BÜROKRAATIA
Õhusõidukite käitajatelt oodatakse EASA direktiivide järgimist, samas kui kohalikud ametiasutused toetavad ja tunnustavad tõhususe ning professionaalsuse eest – kohaldatakse ainult EASA nõuetega seotud ohutusprotsesse. Kõikidele lennuettevõtjatele on tagatud võrdsed ja õiglased tingimused, olenemata sellest, kas nad on oma- või välismaised.

Eesti lennuettevõtjaid saab heaks kiita ja sertifitseerida era-, kommerts- ja äritegevuseks ning ametiasutustel on sertifikaat, mis võimaldab kiita heaks rahvusvahelist tegevust, nagu näiteks RVSM, MNPS, RNAV ja DGR.

 

PROFESSIONAALSED KÄITAJAD
Eesti lennutööstuses on esindatud lai valik kohalikke lennuettevõtjaid, kellel on vajalikud kogemused ja maailmaklassi oskusteave seoses järgmiste õhusõiduki äriliseks, kaubanduslikuks ja eraviisiliseks käitamiseks mõeldud teenustega:

  • Õhusõidukite registreerimine
  • Õhusõidukite käsitsemine
  • Õhusõidukite käitamine
  • Lennu- ja kaubanduslik tegevus
  • Õhusõidukite hooldus
  • Pidev lennukõlblikkuse haldamine
  • Lennutöödega seotud tegevus

 

JÄRELKASV
Valitsuse rahastatav ja EASA sertifitseeritud Eesti Lennuakadeemia koolitab lennundusspetsialiste, sealhulgas õhusõidukite hooldusinsenere, lennujuhte ja kommertslennumeeskondi.

 

UUENDUSLIKUD IT-LAHENDUSED
Eesti on maailmas tuntud oma info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonna oskuste ning elektroonilise äritegevuse lihtsuse poolest. Riiklikku ID-kaardi süsteemi on laiendatud, et kaasata ka välisriikide kodanikke. See võimaldab e-residentsuse programmi kaudu registreeruda virtuaalselt Eesti e-residendiks. Need tõhusad ja mugavad lahendused võimaldavad välisriikide kodanikel asutada Eestis ettevõtteid (sealhulgas lennuettevõtteid), vahetada krüptitud ja digitaalselt allkirjastatud dokumente nii erapartnerite kui ka riigiga, avada pangakontosid, teha turvalisi pangaülekandeid ning mis peamine – esitada elektroonilisi maksudeklaratsioone füüsiliselt riigis viibimata. Riigi ja ametiasutustega saab enamasti suhelda veebi kaudu.